Ikano Bank kredittkort – gunstig rabattkort for shopping

Ikano Visa er et kredittkort fra Ikano Bank SE. Det finnes mange grunner til å velge Ikano Visa. Det at kortet er gratis å få, ha og handle med, i tillegg til at det har et av markedets beste rabattprogram, bør være med på å styre ditt valg.

Rabattprogrammet består av 3 elementer. Faste rabatter, månedsabatter, og månedlige bransjetilbud direkte knyttet opp mot bransjene der månedsrabattene finnes.

Som Ikano Visa kunde, får du 1% fast rabatt på alt du kjøper på alle bensinstasjoner og dagligvarebutikker tilknyttet Visa. Dette gjelder i Norge og i utlandet.

Som Ikano Visa kunde, får du hver måned rabatt hos samtlige brukersteder tilknyttet en bestemt bransje, så lenge brukerstedene er tilknyttet Visa. Dette gjelder i Norge og i utlandet.

I tillegg får du med Ikano Visa kunde månedlige tilbud i butikker/kjeder som er tilknyttet de respektive bransjene der de variable månedsrabattene finnes.